تغییر روش‌های تصویری به‌روش‌های دیجیتالی

در مطالعات پیشین، برای گروه‌بندی نقاط مشابه در ارتباط با شرایط حرارتی موجود در فضای آزاد و فضاهای داخلی ساختمان (در ارتباط با آسایش انسان) و تعیین درصد سالانه شرایط حرارتی در این فضاها، از انتقال شرایط آب و هوایی بر جداول بیوکلیماتیک و بیوکلیماتیک ساختمانی به‌صورت دستی استفاده شده است. از آنجا که درصد سالانه نیازهای حرارتی انسان در فضاهای داخلی ساختمان مهم‌ترین معیار پهنه‌بندی اقلیمي مسکن و محیط‌های مسکونی محسوب می‌شود، استفاده از روش‌های دقیق‌تر برای تعیین این درصدها همواره مورد توجه نگارنده قرار داشته است. درصد نیازهای حرارتی انسان در فضاهای داخلی ساختمان با استفاده از روش گیونی – ملین (جدول بیوکلیماتیک ساختمانی) محاسبه و تعیین می‌شود. جدول بیوکلیماتیک ساختمانی از اولین زمان ارائه‌اش تا کنون به‌مرور تکمیل‌تر و دقیق‌تر شده و درحال حاضر نسخه دیجیتالی جدید آن به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار دارد. بنیان گذاران این روش از سال 1969 تا کنون در حال به‌روز رسانی و تکمیل آن بوده‌اند. آخرین ویرایش جدول بیوکلیماتیک ساختمانی در نرم‌افزار رایگانی به‌نام Climate Consultant ارائه شده است. این جدول، با اندک تغییراتی که با موافقت پرفسور ملین و به‌منظور انطباق با شرایط ایران در چند محدوده آن داده شده، در مطالعات حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. در صورتی که فایل داده‌های آب و هوایی محل مورد نظر (در فرمت TMY2 یا EPW) در دست باشد، می‌توان با استفاده از نرم‌افزار Climate Consultant به‌راحتی درصد سالانه نیازهای حرارتی فضاهای داخلی ساختمانی مفروض را در محل مورد نظر تعیین نمود. با توجه به‌در دسترس نبودن فایل‌ داده‌های آب و هوایی تمام شهرهای ایران در فرمت‌های یاد شده[1]، نگارنده چندین برنامه مختلف کامپیوتری را تهیه کرده است که با استفاده از آنها و استفاده از داده‌های دو ساعته دما و رطوبت نسبی هوا و هم‌چنین داده‌های فشار بخار هوا که در بانک اطلاعات آب و هوایی جدید وجود دارد، می‌توان درصد سالانه نیازهای حرارتی فضاهای آزاد و فضاهای داخلی ساختمان را در نقاط مورد نظر محاسبه کرد. علاوه براین در بخش اهداف عمده طراحی اقلیمی برای اکثر روش‌های طراحی اقلیمی که اجرای آنها به‌تحقق اهداف عمده طراحی اقلیمی متهی می‌شود، شکل‌ها و توضیحات تکمیلی ارائه شده که با کلیک بر روی آنها قابل دسترسی خواهد بود. هم‌چنین در مورد تعدادی از روش‌ها لینک مربوط به‌آن روش در2030 Palette که برای طراحی ساختمان‌های غیر مسکونی پیشنهاد شده ارائه شده است.

[1] در مطالعاتی که از چندین سال پیش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در جریان بود و نتایج آن نیز تحت عنوان تهیه فایل‌های اطلاعات اقلیمی TMY2 برای شهرهای مهم ایران (کار مشترک با آقای دکتر سلام ابراهیم‌پور)،  منتشر شده است فایل‌های TMY2 و EPW برای شهرهای اصفهان، بندرعباس، بوشهر، تبریز، تهران، شیراز و یزد تهیه شده است. البته در چارچوب این مطالعات، نرم‌افزاری بنام TmyCreator تهیه شده است که در صورت در اختیار داشتن داده‌های اندازه گیری شده 3 ساعته، می‌توان با استفاده از این نرم‌افزار فایل‌های TMY2  ایستگاه‌های هواشناسی مورد نظر را ایجاد کرد.