نمونه‌های موفق ساختمان‌هاي آموزشي اقلیمی

يـكي از قـديمي‌ترين نمونه‌های ساختمان‌های آموزشی منطبق با اقلیم، ساختمان دبيرستاني است در شـهر  «والاسـي» واقـع در سـواحل غربي انگلستان، با عرض جـغرافيايي 53 درجه شمالي. در چنين منطقه‌اي كه در بهترين شـرايط، داراي اقـليم چـندان مـناسبي نيست، ساختمان اين دبـيرستان تـوانسته است 50 درصد نيازهاي حرارتي خود را از انـرژي خـورشيدي و 50  درصـد بـقيه را از حرارت توليد شده تـوسط دانـش آموزان و چراغ‌ها تامين نمايد. جالب اينجاسـت كه وسايل گرم كننده‌اي كه در ابتدا در اين ساختمان نصب شده بـودند، هرگز مورد استفاده قرار نگرفتند و پس از مدتي از ساختمان برچيده شدند.

Wallassey School_1 Wallassey School_2 Wallassey School_3 Wallassey School_3C2