بایگانی ماهانه: مارس 2011

دیاگرام‌های انرژی خورشیدی

برای دریافت دیاگرام منحنی تغییرات میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 و 40 درجه شمالی بر روی عرض جغرافیایی مورد … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در پیوست ها | دیدگاهی بنویسید