بایگانی نویسنده‌ها: MKasmai

استفاده از ساختمان به‌عنوان ابزار آموزشی

معرفی کتابخانه بخش هاوارد

نوشته‌شده در روش‌های دستیابی به‌اهداف طراحی اقلیمی | دیدگاهی بنویسید

دیاگرام‌های انرژی خورشیدی

برای دریافت دیاگرام منحنی تغییرات میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 و 40 درجه شمالی بر روی عرض جغرافیایی مورد … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در پیوست ها | دیدگاهی بنویسید