بایگانی نویسنده‌ها: MKasmai

تنظیم شرایط محیطی – معماری سبز

نوشته‌شده در روش‌های دستیابی به‌اهداف طراحی اقلیمی | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

استفاده از ساختمان به‌عنوان ابزار آموزشی

معرفی کتابخانه بخش هاوارد

نوشته‌شده در روش‌های دستیابی به‌اهداف طراحی اقلیمی | دیدگاهی بنویسید

دیاگرام‌های انرژی خورشیدی

برای دریافت دیاگرام منحنی تغییرات میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 و 40 درجه شمالی بر روی عرض جغرافیایی مورد … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در پیوست ها | دیدگاهی بنویسید