بایگانی دسته بندی ها: پیوست ها

دیاگرام‌های انرژی خورشیدی

برای دریافت دیاگرام منحنی تغییرات میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 و 40 درجه شمالی بر روی عرض جغرافیایی مورد … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در پیوست ها | دیدگاهی بنویسید